Lyrics: Imhali – Nana

0

DOWNLOAD

Yeah Imhali arewakutashi
Hook
(Nana NaNa Nana Nana)
Nana For the first time that I saw Her
The girl She Too Fine like Anita
Me Just Become Rest In Peace Yaah
Because her fine face That I see yah
I look Small Phone That I hold yeah
My pocket not even Sisi
I come dey form Big boy Epezeey
I go back to home like lerra
Think about big girl nana
Imagine the way she is walking
Imagine the way she is talking
Imagine the way she is luffing 😂
Hook

(Baby girl you give me ginger )
Chorus
Kinzama abar kauna (nana)
Bamaitaba min ke (nana)
Nikawai sai dai ke (nana)
Zo mu zauna tare (nana)

2nd verse
When ever i close my eyes, ke nake ganni a gabbana
Ke nake ganni a Idona
For the next day i want to shopping
Tunani na Wai zanganta
Dan zuciyata na Santa
Ni inna matukar santa
Oh my nana nana
Please don’t be delay
Oh my nana nana
Pls don’t be delay
Oh my nana nan pls don’t be delayyyyy yeyyeayh
Chorus
Kinzama abar kauna (nana)
Bamaitaba min ke (nana)
Nikawai sai dai ke (nana)
Zo mu zauna tare (nana)
Let go back when we starring
Mie just dey think about your body
Murna kawai nai samu bama, Allah kabamu musamu ga
fura kowa yasamu, Diyar fulani tayo damuuuu
Oh my nana nana pls don’t be delay
Oh my nana nana pls don’t be delay
Oh my nana nana pls don’t be delayyy yehyeahh
Beat burst brain

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here